Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üniversite girişte YGS ve LYS yerine gelen yeni sistemdir. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır. Üniversitede okumaya hak kazanmak için bu puanın en az 200 olması koşulu getirilmiştir.Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Temel Yeterlilik Testi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın 1. oturumudur. 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanmak için bu oturumdan yeterli puan alınması gerekir. TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için TYT’de 150 ve üzeri puan almak gerekir. 120 soru sorulan TYT sınavı 135 dakika sürer. Geçerlilik süresi 2 yıldır.Yabancı Dil Testi (YDT)

YDT, üniversitelerin dil bölümlerine girmek isteyen adayların geçmeleri gereken sınavdır. Sınav soruları, adayın tercih ettiği İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca veya Rusça dilindedir. Dil puanının hesaplanmasında TYT sınavı %40, YDT sınavı %60 etkilidir. 80 soru sorulur. 120 dakika sürer.


Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

YDS, yabancı dil seviye belirleme sınavıdır. Kağıt üzerinde ve bilgisayar tabanlı (e-YDS) olmak üzere iki yöntemle uygulanır. KPSS lise adayları, ön lisans adayları, lisans adayları, üniversitelerin son veya son sınıftan bir önceki sınıf öğrencileri, yüksek lisans adayları, araştırma görevlisi adayları, doktora ve doçent adayları, kamu personelleri, sanatta yeterlilik çalışmasına başvuracak olan adaylar, yurt dışında bir yüksek öğretim programını bitiren ve   denklik almak isteyen adaylar, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık yapmak isteyen adaylar, dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri  ve YÖK kanalıyla yurtdışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar başvurabilir. 80 sorudan oluşur. 180 dakika sürer. 


Liselere Giriş Sınavı (LGS)

LGS sınavı, TEOG sınavı yerine gelen sınavdır. Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi bölümlerinin her birinde 20 soru; Din Kültürü, İnkılâp ve Atatürkçülük Tarihi ile Yabancı Dil alanlarının her birinde 10 soru olmak üzere toplamda 90 soru sorulur. Sınav süresi sözel bölüm için 75, sayısal bölüm için 80 dakikadır.


Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)

YÖKDİL, adayların kendi alanlarındaki dil becerilerini ölçmeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. Akademik dil yeterliliği istenen lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adayların, bu sınava girmeden önce dil tercihlerini yapmaları ve Almanca, Arapça, Fransızca veya İngilizce dillerinden birine başvurmaları gerekmektedir. 80 soru sorulur. 180 dakika sürer.